Algemene info

Uw medisch dossier

Globaal medisch dossier

Uw huisarts begeleidt u bij het beheer van uw gezondheid. Door een globaal medisch dossier (GMD) te openen bij uw huisarts, maakt u een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen de artsen mogelijk. Bovendien geniet u van een hogere terugbetaling voor een raadpleging of bezoek bij uw huisarts.

Een GMD beperkt het bedrag van het persoonlijk aandeel dat u moet betalen voor een raadpleging van uw huisarts, in zijn kabinet:

  • tot 4 EUR voor de patiënten die geen recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming

  • tot 1 EUR voor de rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming

  • 0 euro voor kinderen of jongeren (t.e.m. 24 jaar) die een verhoogde tegemoetkoming krijgen. In dit geval, betaalt u ook geen remgeld (persoonlijk aandeel) bij een arts-specialist. 

 

Raadpleeg uw eigen medisch dossier

Via mijngezondheid.be kan u al uw medische informatie terugvinden. 
Wat vindt je hierop terug?

  • Openstaande medicatievoorschriften
  • Laboresultaten
  • Verslagen van specialisten
  • Uw vaccinaties 
  • ....

 

 

 

Noodnummer: 112
Wachtdienst: 1733

Katstraat 26, 9340 Lede